Konferencje

Planowane konferencje

 1. Konferencja NECS - European Network for Cinema and Media Studies, 13-15 czerwca 2019.
  Koordynator: prof. Mirosław Przylipiak.

  W dniach 13-15 czerwca 2019 odbędzie się w Uniwersytecie Gdańskim kolejna, trzynasta edycja dorocznej konferencji organizacji European Network for Cinema and Media Studies (NECS). Przyznanie Uniwersytetowi Gdańskiemu organizacji tej konferencji jest wyrazem rozgłosu i uznania, jakim się gdański ośrodek filmoznawczy cieszy w Europie.

  Stowarzyszenie NECS jest międzynarodową organizacją pozarządową zaangażowaną w promowanie kultury audiowizualnej, skupiającą naukowców, badaczy i popularyzatorów sztuki filmowej, praktyków i archiwistów. Misją organizacji jest rozwijanie innowacyjnych badań z zakresu teorii, historii i praktyki filmowej i medialnej, poprzez organizację konferencji i sympozjów naukowych, wspieranie młodych naukowców i działania na rzecz wzmocnienia pozycji studiów filmowych na uczelniach humanistycznych w całej Europie. NECS liczy obecnie ponad 2700 członków z całego świata.

  Najważniejszym z organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń jest coroczna konferencja NECS skupiająca nawet kilkuset filmoznawców i medioznawców z całego świata. Poprzednie jej edycje odbywały się m.in. w Lizbonie, Istambule, Pradze, Paryżu, Amsterdamie. Temat gdańskiej konferencji brzmi „Beyond cinema(s)”. Wygłoszone referaty oraz wydarzenia towarzyszące dotyczyć będą m.in. kultury produkcji filmowej, aspektów związanych z marketingiem i dystrybucją, nowych form kina, praktyk widowni oraz współczesnych gatunków i ich przemian. W ciągu trzech dni odbędą się panele dyskusyjne (4 sesje tematyczne dziennie), wykłady key note’ów, warsztaty dla młodych naukowców (Graduate Workshop), wydarzenia towarzyszące (panele branżowe, pokazy filmów, spotkania z twórcami, prezentacja wydawnictw). Spodziewamy się, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 300 prelegentów. Możliwość zaprezentowania wyników swoich badań międzynarodowemu gremium jest szansą na nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi i kulturalnymi zarówno w kraju, jak i zagranicą. Zarazem, będzie to znakomita forma promocji zarówno Uniwersytetu Gdańskiego, jak i całego naszego regionu.

 2. Conference of Baltic Studies (CBSE 2019) – Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), 26-29 czerwca 2019.
  Konferencja współorganizowana przez UG i ECS.
  Strona www: https://cbse2019.wordpress.com.
 3. Gdańsk Workshop on Graph Theory, 1-5 lipca 2019.
  Koordynator: dr Hanna Furmańczyk.
 4. 28th IATEFL PL Conference, 20-22 września 2019.
  Strona www: https://iatefl.org.pl.
 5. Konferencja PROM - Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich, 20-23 października 2019.
 6. Konferencja Naukowa MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019, 21-22 października 2019.
 7. Konferencja naukowa Historia UG na tle dziejów szkolnictwa wyższego na Pomorzu, luty 2020.
 8. Konferencja - 50 lat rozwoju UG dla rozwoju regionu Pomorza i Polski/Debata z udziałem polityków – absolwentów UG – Sopot, przed 20 marca 2020.
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Ekonomicznych w Sopocie.
  Koordynator: Maciej Goniszewski.
 9. Konferencja MECERN - Medieval Central Europe Research Network/da mari ad mare - Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 22-25 kwietnia 2020. Koordynator: prof. Beata Możejko.

  W kwietniu 2018 r, na trzeciej konferencji z cyklu MECERN, w Zagrzebiu jednogłośnie Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego został powołany na organizatora czwartej konferencji w kwietniu 2020 r. MECERN (Medieval Central Europe Reaserch Network\ de mari ad mare) powstało w 2014 z inicjatywy CEU w Budapeszcie, gdzie także wówczas zorganizowano pierwszą konferencję poświęconą średniowiecznej przeszłości państw Europy Centralnej. W 2016 r .organizatorem drugiej konferencji był Uniwersytet Palackiego w Otomuńcu (Czechy) zaś w 2018 Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja). Sądzac po minionych konferencjach liczymy się z udziałem około 250 osób, pracownik6w naukowych, w tym także z USA. Będzie to zarazem wielki zaszczyt, ale też doskonała okazja promocji Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańska. Koordynatorem przygotowań konferencji w IH UG będzie prof. dr hab. Beata Możejko, która z sukcesem pilotowała kandydaturę lnstytutu Historrii, Uniwersyytetu Gdasńskiego w Zagrzebiu.

 10. Kongres CIEF - Conseil International d’Études Francophones, maj/czerwiec 2020.
  Koordynator: prof. Tomasz Swoboda.